Formulář pro odstoupení od smlouvy


chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej na níže uvedenou adresu


profect s.r.o.
Sokolovská 2393,
Pardubice
530 02

V ............................ dne .....................

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb k vytváření www stránek.

Datum objednání služby:

Jméno, příjmení, poštovní a e-mailová adresa:


.........................................................

Podpis